Casa Mirador als Cingles de Bertí

De tant en tant, en un món dominat per les modes i les corrents d’opinió, apareixen mostres atemporals, abstractes i valentes, que, més enllà de complir amb una funció concreta, aconsegueixen emocionar-nos i recordar-nos que, sovint, la senzillesa és el camí.

CATEGORIAArquitectura